Sử dụng chức năng hỏi đáp

Để sử dụng chức năng hỏi đáp, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:
1. Tên của bạn: khai báo thành thật nha để mình biết còn hỗ trợ.
2. Tiêu đề câu hỏi: không quá dài dòng, chỉ nêu tổng quát.
3. Bạn muốn hỏi gì? (tức nội dung câu hỏi): nêu chi tiết vấn đề cần được giải quyết (có thể viết dài và kèm demo dưới dạng hình ảnh hoặc link blog nếu cần).
- Chèn hình ảnh: <img src='Link ảnh'/>
- Chèn link: <a href='Link cần chèn' rel='nofollow' target='_blank'></a>
- Chèn code: <code>Code đã mã hóa</code> (sử dụng công cụ mã hóa ngay phần hỏi đáp hoặc tại đây).
- Xuống dòng: Thêm <br/> trước vị trí cần ngắt dòng.
- Chữ nghiêng: <i>Nội dung</i>
- Chữ đậm: <b>Nội dung</b>
Còn update...

Nhận bài viết mới